Procedura Prodhimi

Ky diagram shpjegon proceduren e prodhimit te Vajit te Ullirit Extra .

 1. Mulliri
   
 2. Ullinjte
   
  Tonelata ngarkesa me ullinj transportohen ne fabrike per tu kthyer ne Vaj..
 3. Shtypja
   
  Ullinjte shtypen nga nje cekic i cili i kthen ne brum si bullguri..
 4. Brumosja
   
  Pasta eshte brumosur, ose “brumoset” nga miksimi i ngadalte pa mjete nxehese, “shtypje e ftohte”
 5. Centrifuga Dekantuese
   
  Sape Vaji te filloj te ndahet nga pasta, transferohet ne ndaresin e pare, duke ndare te berthamen nga lengu. Berthama Hiqet, ajo qe quajme“Levore,” do behet ushqim per kafshet.
 6. Levoret
   
  I Ndare, i Thare dhe i perdorur nga fermeret si pleh .
 7. Miksim i Vajit me Uje.
   
  Leviz ne centrifugen ndarese.
 8. Centrifuga Ndarese
   
  Likuidi i mbetur perbehet nga Vaj dhe Uje i cili do te ndahet nje here tjeter, se fundmi ndahet Uji nga Vaj i Ullirit.
 9. Uji
   
  Uji i nxjerre perdoret per te ujitur pemet perseri.
 10. Vaj i Ullirit Extra i Virgjer
   
  Ajo qe mbetet eshte kualitet Extra i Virgjer i Vajit te Ullirit